La "Mole", a pura cumbia

El ex boxeador se lució en la pista. Mirá el video.